5 May 2017

Kenneth Sjo Samuelsen ansatt som Teknisk Sjef i MTT fra 1 mai 2017

Kenneth er 47 år og kommer fra FRAMO AS der han har de siste 7 årene har hatt overordnet ansvar for applikasjon og teknisk innhold i tilbud. Kenneth har i tillegg til å arbeidet med salg, erfaring som avdelingsleder elektro og automasjon, samt som ingeniør med tverrdisiplint ansvar for prosjektgjennomføring og konstruksjonsgranskninger i forbindelse med Frank Mohns pumpesystemer. Kenneth har også arbeidet som elkraftteknisk ansvarlig ved Sira Kvina Kraftselskap. Kenneth er sivilingeniør elkraft, med utdanning fra NTH (Nåværende NTNU)
Kenneth er tilsett som teknisk sjef og skal ha ansvaret for teknisk avdeling i MTT.
Ledelsen i MTT ser ansettelsen som et nytt og viktig ledd i å styrke vår kompetanse og gjennomføringsevne til beste for våre kunder.