5 May 2017

Jørn Gunnar Landa ansatt som installatør Gr.L i MTT fra 1 februar 2017

Jørn er 42 år og kommer fra Siemens AS der han har de siste årene har arbeidet som ingeniør og teknisk prosjektleder i olje og gass relaterte prosjekter. Jørn har også erfaring fra blant annet Reinertsen og Sweco der han utførte alt fra prosjektering til anbudsunderlag og installasjonsoppfølging. I starten av sin karriere drev Jørn også med installasjon som montør, og har derfor også praktisk erfaring i faget.
Jørn er tilsett som installatør Gr. L og Senior ingeniør, og skal ha ansvaret for selskapets installasjonsoppdrag.
Ledelsen i MTT ser ansettelsen som et nytt og viktig ledd i å styrke vår kompetanse og gjennomføringsevne til beste for våre kunder.